Log in op het Inter-ring intranet

Dit veld is verplicht.
U heeft een onjuist wachtwoord ingevoerd.
Wachtwoord vergeten? Stuurt u een e-mail naar office@interring.nl en wij sturen u een nieuw wachtwoord toe.

Inter-ring Onze visie & missie

MISSIE
De missie van Inter-Ring B.V. is zorg dragen voor zo gunstig mogelijke condities en voorwaarden voor de inkoop van producten uit de diverse kerncollecties.

We willen voor onze aangesloten leden een zo voordelig mogelijke marge realiseren en tevens commerciële en goede collecties samenstellen. Inter-Ring zoekt en selecteert hiervoor vakbekwame en betrouwbare leveranciers waarmee op het juiste moment de beste prijs/kwaliteitsverhouding kan worden vastgelegd.

Daarnaast stellen wij ons als doel om een zo groot mogelijke exclusiviteit in de verzorgingsgebieden van de aangesloten leden te bewerkstelligen.

VISIE
In de toekomstvisie van Inter-Ring B.V. staat de zelfstandigheid van het lid centraal. Echter in een markt van grootwinkelbedrijven en franchiseformules kan deze zelfstandige ondernemer alleen een eigen gezicht creeëren, indien er vanuit de ondersteunende inkooporganisatie een duidelijke visie inzake assortiment en marketing wordt aangeboden. Individualisme, specialisatie en onderscheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden. Op termijn zal dit leiden tot een verkoopformule waarbij de zelfstandige ondernemer voor een groot aandeel zijn uitstraling zelf zal bepalen.

Het zelfstandig bepalen van in te kopen volumes zijn van fundamentele waarde. Met andere woorden; de aangesloten leden bepalen zelf welke volumes zij kopen, buiten de verplichte opnames van showroom modellen. Dit alles om het rendement van het individuele lid te verbeteren.

Inter-ring Leden